Hop til hovedindholdet

Espergærde Sejlklub logo

Espergærde Sejlklub: Medlemskab og aktiviteter 2024


Sted

Espergærde Sejlklub, Strandvejen 167C, 3060 Espergærde Espergærde Sejlklub
Strandvejen 167C
3060 Espergærde

Espergærde Sejlklub: Medlemskab og aktiviteter 2024


Opkrævning af kontingenter og tillægsydelser 2024


Betaling af kontingent og andre ydelser for 2024

Her betales kontingent/medlemsskab og andre ydelser (jolle-, kajak- og SUP-ordninger samt kølbådsmasteopbevaring). 

For eksisterende medlemmer er betalingsfristen for kontingentet og aktive ordninger torsdag den 1. februar 2024


Kontingenter og priser godkendt på generalforsamlingen i 2023 og gældende frem til generalforsamlingen i april 2024 fremgår af betalingsmodulet og kan også ses på vor hjemmeside. Alle priser dækker kalenderåret uanset starttidspunkt.

 
Husk at læse videre i teksten nedenfor, så du kender vilkårene for medlemskab og aktiviteter i klubben. Ved din tilmelding bekræfter du disse.

Hvordan foregår betaling?

Generelt vælges et kontingent (husstand, senior, pensionist, prøvemedlemskab ungdom osv.), og dertil vælges en eller flere tillægsydelser (ungdomsjolleordninger, seniorjolleordninger, kajakordninger, SUP-ordninger, m.m.).
I et husstandskontingent skal en voksen stå som indehaver af medlemskabet - ikke et eventuelt sejlende barn, som skal tilføjes under tillægsydelser under ungdsomsjolleordningen.
 
Vigtigt, hvis du skal bruge flere af samme tillægsydelse: Når der er valgt kontingent, kan man vælge hver tillægsydelse én gang. Hvis man skal angive f. eks. ungdomsjolleordning for to sejlere, så registrer den første i fortsættelse af det valgte kontingent. Tryk herefter på "Læg i kurv" og gå til valg af kontingent igen, hvor der så vælges "Kontingent er forudbetalt eller frit" (som er kroner nul), og så kan der påny vælges tillægsydelse. Når alt er på plads, vælges "Start tilmelding", hvor man så skal indtaste data for kontingentindehaver, kontrollere det valgte kontingent og tillægsydelserne og til sidst betale med Dankort eller MobilePay

Betaling sker til sidst enten med Dankort eller MobilePay.
 
Tillægsydelser:
  • Sejlere i ungdomsjolleordningen skal være omfattet af et husstandskontingent og betale for adgang til jolleordningen. Nye sejlere, hvor familien ikke er medlem allerede, vælger først prøvemedlemskab ungdom og kombinerer med PRØVE under ungdomsjolleordningen. For allerede aktive sejlere betales et husstandskontingent + jolleordning pr. sejler
  • Sejlere i seniorjolleordningen (laserjoller) skal være omfattet af et relevant kontingent og skal derudover betale den relevante pris for jolleordningen
  • Opbevaring af kajakker og SUP boards: Pladsen betales for et helt kalenderår. Nuværende pladshavere skal forlænge rettidigt for at bevare pladsen (mærket "nuværende pladshavere"). Øvrige medlemmer uden aktuel plads kan booke enkelte ledige pladser mærket "nye pladshavere" først til mølle, mens øvrige interesserede må booke plads på ventelisten til ledige pladser. Ventelistepris modregnes i pladsleje, hvis man får plads.
  • Deltagere i kajakpuljen (klubkajakker) og i SUP-puljen betaler en plads pr. deltagende person (ordningerne er personlige). P.t. har vi tre klubkajakker og 2 SUP boards.
  • Opbevaring af kølbådsmaster kræver medlemskab og særskilt betaling pr. kølbådsmast. Betaling sker for hvert kalenderår og følger ikke bådsæsonen. Opbevaring er kun mulig i vinterhalvåret fra bådoptagning til søsætning. 


Det er vigtigt at indtaste de ønskede medlemsdata (e-mailadresse, navn, fødselsdato, adresse, osv. for medlemskabets indehaver samt navn og fødselsdato for alle omfattede medlemmer. Data benyttes til kommunikation og til vor indrapportering af medlemstal til Helsingør Kommune (til brug for tilskud) og til Dansk Sejlunion (til brug for betaling af kontingent). 
 
Rettidig kontingentindbetaling er betingelse for at kunne udøve sin aktive deltagelse i klubben, opbevare grej/udstyr, at leje klubbens lokaler, deltage i arrangementer, på generalforsamling m.m. Ved manglende rettidig betaling pålægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. gang, og bestyrelsen kan i sidste ende bringe medlemskabet til ophør ved manglende betaling. Se nærmere i sejlklubbens vedtægter på hjemmesiden.
 
Ønskes et medlemskab opsagt inden et nyt kontingentår, skal det ifølge vedtægterne ske skriftligt til kasserer@essejlsport.dk inden regnskabsårets begyndelse. Har man ikke gjort det, skal der betales kontingent for det påbegyndte år, og man kan først opsige medlemskabet med (økonomisk) virkning fra det efterfølgende kalenderår. 

Afklarende spørgsmål fremsendes på mail til kasserer@essejlsport.dk.
 
Sejlerhilsener

Lars Korsbæk Breum
Kasserer
 

Kontaktinformation til arrangør

Espergærde Sejlklub

es-tilmelding@outlook.dk

Kontaktinformation til arrangør

Espergærde Sejlklub

es-tilmelding@outlook.dk