Hop til hovedindholdet

Espergærde Sejlklub logo

Espergærde Sejlklub: Betaling af kontingenter og andre ydelser 2019


Sted

Espergærde Sejlklub, Strandvejen 167C, 3060 Espergærde Espergærde Sejlklub
Strandvejen 167C
3060 Espergærde

Espergærde Sejlklub: Betaling af kontingenter og andre ydelser 2019


Arrangementsbeskrivelse

Tilmelding/indmeldelse og betaling af kontingent og andre ydelser (jolle- og kajakordninger) for 2019   

Kontingenter og priser godkendt på generalforsamlingen den 10. april 2019 og gældende frem til generalforsamlingen i april 2020 fremgår af betalingsmodulet og kan også ses på vor hjemmeside.
 
Hvordan foregår tilmelding og betaling?

Generelt vælges et kontingent (husstand, senior, pensionist, prøvemedlemskab ungdom osv.), og dertil vælges en eller flere tillægsydelser. I et husstandskontingent skal en voksen stå som indehaver af medlemskabet - ikke et eventuelt sejlende barn, som tilføjes under tillægsydelser under ungdsomsjolleordningen.

Hvis man er eksisterende medlem, har man allerede betalt kontingent, så her vælges "Kontingent er forudbetalt eller frit", hvorefter man kan vælge tillægsydelser.
 
Tillægsydelser:
  • Sejlere i ungdomsjolleordningen skal være omfattet af et husstandskontingent og betale for adgang til jolleordningen. Nye sejlere, hvor familien ikke er medlem allerede, vælger først prøvemedlemskab ungdom og kombinerer med PRØVE under ungdomsjolleordningen. For allerede aktive sejlere betales et husstandskontingent + jolleordning pr. sejler
  • Sejlere i seniorjolleordningen (laser, snipe) skal være omfattet af et relevant kontingent (hvis man er under 18 år, kræves husstandskontingent) og skal derudover betale den relevante pris for jolleordningen (for snipe skal begge besætningsmedlemmer betale jolleordning)
  • Opbevaring af kajakker: Alle pladser er udsolgt fra sæsonstart, men der arbejdes på at etablere enkelte ekstra pladser, som man kan booke plads på ventelisten til, hvis man vil have en chance (først til mølle)
  • Deltagere i kajakpuljen (klubkajakker) skal pr. deltagende person (ordningen er personlig) betale 600 kr. pr. deltager. P.t. har vi to klubkajakker og arbejder på at skaffe flere
  • Ællingehold (yngre end sejlere på ungdomsprøvehold) starter først op senere på året, når der er varmt nok, men man kan skrive sig på venteliste til holdet for 100 kr. (vælg først 
Vigtigt, hvis du skal bruge flere af samme tillægsydelse: Når der er valgt kontingent, kan man vælge hver tillægsydelse én gang. Hvis man skal angive f. eks. ungdomsjolleordning for to sejlere, så registrer den første i fortsættelse af det valgte kontingent. Tryk herefter på "Læg i kurv" og gå til valg af kontingent igen, hvor der så vælges "Kontingent er forudbetalt eller frit" (som er kroner nul), og så kan der påny vælges tillægsydelse. Når alt er på plads, vælges "Start tilmelding", hvor man så skal indtaste data for kontingentindehaver, kontrollere det valgte kontingent og tillægsydelserne og til sidst betale med sit betalingskort

Det er vigtigt at indtaste de ønskede medlemsdata (e-mailadresse, navn, fødselsdato, adresse, osv. for medlemskabets indehaver samt navn og fødselsdato for alle omfattede medlemmer. Data benyttes til kommunikation og til vor indrapportering af medlemstal til Helsingør Kommune (til brug for tilskud) og til Dansk Sejlunion (til brug for betaling af kontingent). 
 
Rettidig kontingentindbetaling er betingelse for at kunne udøve sin aktive deltagelse i klubben, for at leje klubbens lokaler, deltage på generalforsamling m.m. Ved manglende rettidig betaling pålægges et rykkergebyr, og bestyrelsen kan i sidste ende bringe medlemskabet til ophør ved manglende betaling. Se nærmere i sejlklubbens vedtægter på hjemmesiden.
 
Ønskes et medlemskab opsagt inden et nyt kontingentår, skal det ifølge vedtægterne ske skriftligt inden regnskabsårets begyndelse. Har man ikke gjort det, skal der betales kontingent for 2019, og man kan først opsige medlemskabet med (økonomisk) virkning fra 2020. 

Afklarende spørgsmål fremsendes på mail til espergaerde_sejlklub@hotmail.com.
 
Sejlerhilsener

Lars Korsbæk Breum
Kasserer